Visionen

 

FDMA - Fonden Digital Maritim Arkiv

FDMA Visionen

 

- at indsamle, registrere, bevare og digitalisere maritime arkivalier i form af bøger, dokumenter, billeder, billed- og lydoptagelser, samt andre data af ikke-statslig proveniens, der har tilknytning til den maritime branche; dog primært den danske handelsflåde.

 

- at stille det indsamlede materiale til rådighed for offentligheden efter de gældende regler for tilgængelighed; dette primært i digitaliseret form via internettet, og gennem udadvendt virksomhed fremme kendskabet til, og styrke interessen for, alle de danske sognes maritime personer og deres historie.

 

- at være maritime personer behjælpelig med både at strukturere deres erindringsbøger, og at få dem udgivet som non profit ebøger via FDMA eller tilsvarende.

 

P