Visionen


FDMA - Fonden Digital Maritim Arkiv

FDMA Visionen

 

- at indsamle, registrere, bevare og digitalisere maritime arkivalier i form af bøger, dokumenter, billeder, billed- og lydoptagelser, samt andre data af ikke-statslig proveniens, der har tilknytning til den maritime branche; dog primært den danske handelsflåde.

 

- at stille det indsamlede materiale til rådighed for offentligheden efter de gældende regler for tilgængelighed; dette primært i digitaliseret form via internettet, og gennem udadvendt virksomhed fremme kendskabet til, og styrke interessen for, alle de danske sognes maritime personer og deres historie.

  


FDMA Missionen

 

- at blive optaget som medlem af den landsdækkende "Sammenslutningen af lokalarkiver" (www.danskearkiver.dk) således, at de  af FDMA digitaliserede maritime arkivalier kan overføres til lokalarkivernes fælles database ARKIBAS for efterfølgende offentlig formidling via web siten www.arkiv.dk


"Digital Maritim Arkiv" web site


Til inspiration for design og indhold af en "Digital Maritim Arkiv" web site med indhold fra den danske handelsflåde i nyere tid, så kunne denne canadiske web site www.nauticapedia.ca virke inspirerende.