Fonden


FDMA - Fonden Digital Maritim Arkiv

Fonden

 

Som et økonomisk middel til at realisere FDMA Visionen forventes etablering af en Selvejende Almennyttig Institution med bi-navnet "Fonden Digital Maritim Arkiv" der har hjemsted i xxxx Kommune, og arbejdsområde i alle danske sogne gennem lokale ulønnede frivillige.

 

Ved Fondens etablering forventes et indskud på minimum 10.000 kr (titusinde), der efterfølgende forbliver urørt.

 

Fondens øvrige økonomiske midler til at realisere FDMA Visionen tilvejebringes ved løbende ubetingede gaver og bidrag.

 

Fonden tilsigter ikke at opbygge en formue, idet overskuddet løbende, efter bedste evne, skal anvendes til at realisere visionen.

 

Skulle Fonden og arkivet komme i vanskeligheder og ophøre, skal såvel den fysiske samling som den digitaliserede samling overdrages kvit og frit til et Søfartsmuseum efter nærmere aftale således, at samlingerne forbliver i offentligt eje, og således at dens tilgængelighed garanteres. En eventuel formue overføres til andet lokalhistorisk arbejde efter Fonds-Bestyrelsens enige beslutning.